Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe ARIE regeling

Door 13 september 2021Nieuws

Onlangs heeft het Ministerie van SZW het concept van een nieuwe ARIE regeling opengesteld voor commentaar. Dit betreft een wijziging van de arbowet. Door de industrie is er flink commentaar op gegeven, omdat voorzien wordt dat de nieuwe regeling zal leiden tot een flinke lastenverzwaring zowel voor BRZO- als voor net-niet BRZO-bedrijven.

Op deze voorgenomen regeling is door de industrie gereageerd. In essentie pleit de industrie ervoor dat:

–  een strikte scheiding tussen BRZO- en niet-BRZO-bedrijven wordt aangehouden en de ARIE regeling niet voor BRZO-bedrijven van toepassing is;

–  de drempelwaarden en de toevoeging van categorieën stoffen zoals corrosieve stoffen wordt herzien, waardoor het aantal bedrijven dat onder de regeling komt te vallen wordt beperkt;

–  rekening wordt houden met de wijze waarop met de gevaarlijke stoffen wordt gewerkt; werken met verpakte goederen geeft minder risico’s dan werken met bulk goederen;

In het algemeen wordt aangegeven dat de administratieve belasting voor bedrijven aanzienlijk groter zal zijn dan door het Ministerie voorgesteld.

 

In bijlage vindt u het een samenvatting van de wijziging met het commentaar van VNCI.

X