Wij zorgen voor
verbinding in
veiligheid!

Lid worden

Doelgroep

Alle BRZO bedrijven in Zuid-Oost Nederland en hun contractors behoren tot de doelgroep van de Masterclass Veiligheid Zuid-Oost (MVZO). Andere bedrijven uit de procesindustrie Zuid-Oost krijgen ook de mogelijkheid om zich aan te sluiten. Het MVZO bestuur beslist uiteindelijk over het lidmaatschap.

Voorwaarden voor deelname

Deelname aan de Masterclass Veiligheid Zuid-Oost (MVZO) is niet vrijblijvend. De aangesloten bedrijven verplichten zich op basis van het “brengplicht” en “haalrecht” principe.

De bijdrage van de aangesloten bedrijven zal geen vertrouwelijke informatie bevatten ten einde problemen met het mededingingsrecht te voorkomen.

De aangesloten bedrijven nemen actief deel op basis van “openheid in beslotenheid” bij de uitwisseling van leerervaringen uit incidenten en van bewezen werkprocessen op het gebied van veiligheid. Hieraan zijn geen juridische consequenties van welke aard dan ook verbonden.

Informatie over incidenten kan desgewenst anoniem worden besproken.

Kosten / lidmaatschapsbijdrage

De kosten voor de Masterclass Veiligheid Zuid-Oost (MVZO) en de te organiseren workshops dienen door een jaarlijkse bijdrage van de MVZO leden te worden gedekt.

De jaarlijkse bijdrage wordt op basis van de jaarbegroting door het MVZO bestuur vastgesteld en bedroeg voor 2020 €1.250/jaar/bedrijf excl. BTW.

Een eventuele bijdrage voor deelname aan een workshop zal per workshop door het bestuur worden vastgesteld en is afhankelijk van de gecreëerde kosten.

Meer informatie nodig?