Wij zorgen voor
verbinding in
veiligheid!

Oprichting

Masterclass Veiligheid Zuidoost (MVZO) is in 2009 op initiatief van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) door de LWV opgericht. Een aantal toonaangevende Limburgse voornamelijk BRZO bedrijven sloten een samenwerkingsovereenkomst over veilig werken en incidentenonderzoek. Primaire insteek daarbij: in alle openheid veiligheidsissues bespreken, oplossingsrichtingen aangeven en van elkaar leren. Deze hebben uiteindelijk in de kernwaarden Verbinden, Vertegenwoordigen en Versterken geresulteerd.

Eind 2011 hebben verschillende landelijke brancheorganisaties, waaronder VNCI en VNO-NCW, het actieplan ‘Veiligheid Voorop’ aan het Ministerie Infrastructuur & Milieu gepresenteerd. Uitgangspunt daarbij was, dat een betere veiligheidscultuur zich niet alléén door wetgeving laat afdwingen. Het gaat om de houding en het gedrag van iedereen die in het bedrijf werkzaamheden verricht: eigen personeel van BRZO bedrijven, maar ook personeel van contractors.

Protocol

Bekijk protocol

Meer informatie nodig?