Wij zorgen voor verbinding in
veiligheid!
Wij zijn een instrument voor en van de chemische branche, om afspraken in het kader van ‘Veiligheid Voorop’ en het daarmee samenhangende meerjarenplan te implementeren. Word lid

Wat wij doen

Op regionaal niveau leren BRZO-bedrijven van elkaar, gaan bij elkaar te rade en hebben daarbij als doelstelling om hun interne veiligheidsbeleid en – performance met de verkregen informatie verder te versterken en verbeteren.

MVZO organiseert periodiek workshops voor de aangesloten leden en verbindt daarmee leden. Daarbuiten organiseert MVZO minstens één maal per jaar een bijeenkomst voor alle BRZO-bedrijven Zuid-Oost.

MVZO heeft een directe relatie met de handhavende en toezichthoudende (regionale) overheid om periodiek algemene aspecten binnen de BRZO-regelgeving cq. inhoudelijke BRZO-issues die door de MVZO-leden als relevant worden beschouwd bespreekbaar te maken. Waar nodig kan via het MVZO-bestuur worden geëscaleerd naar de regionale politiek. De relatie en de wisselwerking tussen samenleving, politiek en bedrijfsleven worden in het MVZO Protocol weergegeven in de ‘Lijnenspel’ documenten.

Lees meer
3 maart 2023 in Nieuws

SDN Innovatiedag

2 maart 2023: Safety Delta Nederland organiseert op 16 maart een innovatiedag waarbij u kennis maakt met SDN showcases: de Innovatie onderzoeksprojecten. Door deze interactieve netwerkmiddag wordt u op de…
Lees verder
3 maart 2023 in Nieuws

VNCI: ATEX publicatie Nederlandse Arbeidsinspectie aangepaste ‘Wijze van toezicht Mobiele apparaten’

02-03-2023: De ATEX-regelgeving is in 2020 aangescherpt voor het gebruik van mobiele apparatuur in ATEX gevarenzones. De industrie is al geruime tijd in overleg met de NLA over de knelpunten…
Lees verder

Aankomende evenementen
& bijeenkomsten

Ga naar agenda

maart

23mrt13:0017:00Workshop - Kleine fouten potentieel aanleiding voor grote gevolgen!

april

04apr14:0015:00Online: Herziene ARIE regeling

juni

08jun13:0017:00Workshop BRZO: voorbereiding op inspectie

Ons doel

De MVZO doelen in het kader van implementatie van het meerjarenplan ‘Veiligheid Voorop’ kunnen als volgt worden omschreven:

  • Middels leren van en met elkaar
  • Terugbrengen van het aantal incidenten
  • Verbeteren van het imago van de (chemische) procesindustrie
  • Definiëren en delen van ‘inspire practices’
  • Verbeteren van communicatie bij incidenten

De Masterclass Veiligheid Zuidoost (MVZO) is een samenwerking van BRZO bedrijven en BRZO toeleveranciers uit de regio. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) [email protected] of tel. 0475 – 35 26 10. De LWV voert het secretariaat voor MVZO.

Websites

De volgende websites bieden u nog verdere informatie op het gebied van veiligheid.

Contact

Bel of mail ons

Het secretariaat van Masterclass Veiligheid Zuidoost (MVZO) wordt gevoerd door de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV).

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze contactpersoon:

Contactpersoon
Sandra Litjens
[email protected]
0475-35 26 10

Of stuur een bericht