Ga naar hoofdinhoud

Jaarverslag 2022 | Veiligheid Voorop

Door 27 juli 2023Nieuws

27-07-2023: Bijgaand vindt u het jaarverslag van Veiligheid Voorop over 2022 zoals vastgesteld door het bestuur van Veiligheid Voorop. Dit verslag zal zoals gebruikelijk worden aangeboden aan I&W ten behoeve van de Staat van de Veiligheid, die na de zomer zal worden gepubliceerd.

De verzamelde prestatie-indicatoren geven aan dat deze de laatste jaren niet significant zijn veranderd. Dit geldt ook voor het aantal ongevallen met verzuim en het aantal procesveiligheidsincidenten, waarbij opgemerkt kan worden dat wat betreft het aantal procesveiligheidsincidenten forse stappen zijn gezet sinds de start van de rapportage in 2014. We streven continu naar verbeteringen op het gebied van veiligheid omdat het hoge niveau niet vanzelfsprekend is en omdat er nog ruimte is voor verbeteringen. Het is goed om te constateren dat de sector overall de prestaties heeft weten vast te houden, mede in het licht van de moeilijke jaren die nu achter ons liggen.

Lees meer>>

 

 

X