Ga naar hoofdinhoud

Vervolg programma 2023

Door 31 mei 2023Nieuws

31-5-2023

Dit jaar biedt MVZO een uitdagend en inspirerend programma in de vorm van workshops met als centraal thema; het verbeteren van de veiligheidsprestatie door met elkaar te delen en te leren.

De beoogde doelgroep gaan we bij uitnodiging specifieker aangeven. Geef dat zo nodig door aan collega’s die niet standaard op de MVZO verzendlijst staan.  Dat neemt niet weg dat alle leden bij alle reguliere workshops welkom zijn.

230608: BRZO | thema inspecties.
De jaarlijkse BRZO bijeenkomst waarbij de regionale BRZO-inspectiediensten en niet-leden MVZO eveneens zijn uitgenodigd. Een tweetal speerpunten staan dit jaar centraal bij BRZO inspecties.

  • Bedrijven zijn verplicht om periodieke keuringen uit te voeren op drukapparatuur om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Wat verstaan we onder zorgplicht drukapparatuur en hoe richt je dat goed in?
  • Bij calamiteiten dienen insluitsystemen er voor dat gevaarlijke stoffen niet in grote hoeveelheden vrij kunnen komen. Hoe heb je het onderhoud geregeld op dit soort kritische equipment? Heb je de repressieve voorzieningen op orde?
  • Reflectie op de nieuwe inspectiemethode LBR en energietransitie.  Zijn inspecties met de LBR effectiever en efficiënter geworden? Welke aandachtspunten zijn er bij het plaatsen van zonnepanelen boven op opslagen met gevaarlijke stoffen?
  • Werkwijze binnen (explosie) gevarenzones.  Wat zijn de nieuwste inzichten naar aanleiding de aangepaste ATEX regelgeving? Wat zijn de do´s en don´ts .

Save the dates
8 juni                  BRZO: BRZO | thema inspecties
22 juni                 Veiligheidsdag Veiligheid Voorop; Samenwerken in de keten
21 september    Beter leren van incidenten
12 oktober         Directiebijeenkomst: Betrokken leiderschap
22 november:   Ontwikkelen van veiligheidsgedrag

MVZO neemt daarnaast actief deel aan het landelijk netwerk met overige regionale veiligheidsnetwerken in samenwerking met Veiligheid Voorop en Safety delta Nederland.  Mochten hier vragen over zijn dan kan je contact opnemen met de programmacoördinator Mark Smits [email protected].

X