Ga naar hoofdinhoud

Terugblik Q1 2023

Door 31 mei 2023Nieuws

31-5-2023

In het voorjaar hebben we een tweetal fysieke bijeenkomsten georganiseerd met als thema´s:

  • 230323: Onderhoudswerkzaamheden met impact op procesveiligheid
    OCI-Nitrogen gaf inzicht in haar rol als BRZO verantwoordelijke, waarbij zowel de installatie-eigenaar als de uitvoerder maatregelen kunnen en moeten treffen om te voorkomen dat chemicaliën uit de installatie komen.Stork ging in op de verantwoordelijkheid van de uitvoerder bij het veilig uitvoeren en opleveren van de installatie.Er werden een viertal scenario´s uitgewerkt, gebaseerd op praktijkervaringen, waarbij mogelijke ´missers´ en preventieve maatregelen werden besproken.
    Take away:  Er is altijd veel aandacht voor de veilige overdracht en uitvoering aan de voorkant van een klus (JSA, WVG, LMRA).  Het veilig en kwalitatief goed opleveren na een klus verdient zeker zoveel aandacht, maar krijgt dat nu niet.
  • 230404: De nieuwe regeling Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE); Relevant voor alle bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.
    Op 1 januari 2023 is de nieuwe ARIE regeling van kracht geworden. Dit is een regeling in het Arbeidsomstandighedenbesluit met aanvullende voorschriften om zware (arbeids)ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen. Een ARIE bedrijf dient zichzelf te melden via de website van SZW. Dat geldt ook voor BRZO bedrijven die al een kennisgeving gedaan hebben in het kader van BRZO.In een bijdrage van de VNCI werd duidelijk dat de herziene regeling tamelijk ingrijpend is. Stoffenlijsten van BRZO en ARIE zijn verschillend en drempelwaardes liggen bij ARIE soms vele malen lager dan in de BRZO-regeling, waarmee een bedrijf veel eerder onder deze regeling valt. Daarnaast is deskundige bijstand een vereiste. Dat kan een gecertificeerd arbeidshygiënist of gecertificeerd veiligheidskundige zijn.Sitech ging in op de praktische aspecten die komen kijken bij de implementatie, bijvoorbeeld het inrichten van een veiligheidsbeheersysteem.

 

Lees verder:  mvzo.org/presentaties

 

X