Ga naar hoofdinhoud

Terugblik 2023

Door 15 januari 2024januari 19th, 2024Nieuws

17-01-2024

Actief kennis delen en verbinding binnen het netwerk zijn twee doelstellingen van MVZO.  Vorig jaar was er voldoende gelegenheid was om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken. Een 4-tal workshops plus een online bijeenkomst zijn overwegend goed bezocht en goed beoordeeld.  Helaas hebben we de directiebijeenkomst t.a.v. leiderschap moeten afgelasten wegens een beperkt aantal inschrijvingen.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld werd toegelicht hoe onderhoudswerk van invloed kan zijn op procesveiligheid.  Eenduidige rollen en een goede afstemming tussen productie en onderhoud is van groot belang om de risico’s in te perken.  VNCI heeft een online toelichting gegeven over de herzien ARIE wetgeving die ook voor BRZO bedrijven impact heeft.

Tijdens de BRZO workshop was er aandacht voor thema inspecties zoals die door de BRZO inspectiediensten worden gehouden conform de nieuwe inspectiemethodiek Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR). Het toezicht op Zorgplicht Drukapparatuur werd toegelicht, evenals het belang van onderhoud op insluitsystemen en repressieve voorzieningen.  Ook werd ingegaan op de actuele werkpraktijk ATEX rondom brandgevaarlijk werk in gezoneerd gebied.

Leren van Incidenten blijft een jaarlijks terugkerend thema, afgelopen jaar met een indringend verhaal over een praktijk case, waarbij proceswanorde leidde tot een serieuze emissie naar de buitenlucht.  Het RIVM gaf uitleg over haar analysemethodiek om de gemene deler vast te stellen uit een serie van risicovolle incidenten met gevaarlijke stoffen.

We sloten het jaar af met een bedrijfsbezoek aan Trespa met rondgang en als thema het ontwikkelen van goed veiligheidsgedrag en een juiste veiligheidscultuur.

X