Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe ARIE-regeling

Door 6 februari 2023mei 31st, 2023Nieuws

6-2-2023:

De nieuwe ARIE-regelgeving (Aanvullende Risico- Inventarisatie en Evaluatie in het kader van Arbeidsveiligheid) is eind 2022 gepubliceerd en is per 1-1-2023 van kracht. Alle BRZO-bedrijven die acuut gevaarlijke stoffen gebruiken/produceren krijgen te maken met deze regelgeving. Voor alle bedrijven is nieuw dat de huid-corrosieve stoffen dienen te worden opgenomen in het veiligheidsbeheersysteem. Let wel, de ARIE-stoffenlijst kent lagere drempelwaarden dan de Seveso richtlijn, er is dus aanvullende acties nodig.  De nieuwe ARIE-regeling kent ook nieuwe en strengere verplichtingen, zo is de definitie van het begrip ‘zwaar ongeval’ aangescherpt, ook moeten dergelijke ongevallen sneller gemeld worden. Voor het opzetten/aanpassen  van een veiligheidsbeheersysteem dient het bedrijf zich voor de meeste taken te laten bijstaan door een gecertificeerd kerndeskundige (Arbobesluit artikel 2.5d). U kunt daarvoor  in principe uw huidige arbodienst vragen, maar daarbij dient wel opgemerkt te worden dat niet elke Arbodienst voldoende op de hoogte is van de BRZO-systematiek.  De VNCI zal in overleg met de regionale veiligheidsnetwerken op korte termijn voorlichtingssessies organiseren.

Lees meer>>

X