Ga naar hoofdinhoud

Minister Karien van Gennip (SZW) gaat de Arbeidsomstandighedenwet wijzigen, zodat werkgevers hun werknemers kunnen laten testen op het gebruik van alcohol en drugs. Eerst wordt deze testmogelijkheid aan Brzo-bedrijven (bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen vallen) gegeven. Na onderzoek zal het ook voor andere bedrijven een optie worden.
De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben lang gepleit voor de mogelijkheid om medewerkers in bepaalde gevallen te kunnen testen. Dat is onmisbaar om het werken onder invloed tegen te gaan en te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Testen is het sluitstuk van een in het bedrijf gevoerd alcohol- en drugsbeleid waarin aandacht voor preventie, hulp en steun centraal staan. Wetswijziging is noodzakelijk omdat alleen op basis van de wet mag worden getest. Tot nu was testen slechts in een paar sectoren mogelijk, zoals in de luchtvaart en bij de spoorwegen. Met deze wetswijziging wordt de wens van werkgevers gehonoreerd om effectief te kunnen optreden in gevallen waar aanwijzingen voor gebruik van alcohol en drugs zijn.

 

X