Ga naar hoofdinhoud

Analyse incidenten met gevaarlijke stoffen bij BRZO bedrijven 2023 | RIVM

Door 12 oktober 2023Nieuws

20-09-2023: In opdracht van het Ministerie van SZW is door RIVM een analyse opgesteld van 15 incidenten (2019-2021) waarbij gevaarlijke stoffen vrijkwamen bij overwegend hoge-drempelinrichtingen.

Bevindingen:

  • Bij 8 incidenten was de procesbeheersing niet op orde. Afwijkingen zijn daarbij vaak niet (op tijd) opgemerkt. Bij veel incidenten was er een uitstroming van gevaarlijke stoffen vanuit daarvoor ontworpen openingen
  • Bij 7 incidenten waren er geen effectieve noodmaatregelen.
  • De directe oorzaak is vaak foutief menselijk handelen.  Procedures werden vaak wel gevolgd maar bleken onvolledig of onjuist.
  • Het is van belang dat er adequate instrumentatie aanwezig is om afwijkingen te kunnen detecteren en te alarmeren.
  • Escalatie is te vaak te voorkomen met het correcte gebruik van de juiste PBM´s.
  • Uit de achterliggende (organisatorische) oorzaken bleken werkplannen, instructies en toezicht niet toereikend.

Lees verder>>

X