Home

Masterclass Veiligheid Zuid-Oost (MVZO) is als één van de zes opererende Regionale VeiligheidsNetwerken (RVN) een instrument voor en van de chemische branche, om afspraken in het kader van ‘Veiligheid Voorop’ en het daarmee samenhangende meerjarenplan te implementeren.

Op regionaal niveau leren BRZO-bedrijven van elkaar, gaan bij elkaar te rade en hebben daarbij als doelstelling om hun interne veiligheidsbeleid en - performance met de verkregen informatie verder te versterken en verbeteren.

MVZO organiseert periodiek workshops voor de aangesloten leden en verbindt daarmee leden. Daarbuiten organiseert MVZO minstens één maal per jaar een bijeenkomst voor alle BRZO-bedrijven Zuid-Oost.

MVZO heeft een directe relatie met de handhavende en toezichthoudende (regionale) overheid om periodiek algemene aspecten binnen de BRZO-regelgeving cq. inhoudelijke BRZO-issues die door de MVZO-leden als relevant worden beschouwd  bespreekbaar te maken. Waar nodig kan via het MVZO-bestuur worden geëscaleerd naar de regionale politiek. De relatie en de wisselwerking tussen samenleving, politiek en bedrijfsleven worden in het MVZO Protocol weergegeven in de ‘Lijnenspel’ documenten.

 

De MVZO doelen in het kader van implementatie van het meerjarenplan ‘Veiligheid Voorop’ kunnen als volgt worden omschreven: middels leren van en met elkaar

Terugbrengen van het aantal incidenten

Verbeteren van het imago van de (chemische) procesindustrie

Definiëren en delen van ‘inspirerende practices’

Verbeteren van communicatie bij incidenten.

 

 

De volgende links bieden u nog verdere informatie op het gebied van veiligheid.

 

Overige Regionale Netwerken Veiligheid (RNVs):

www.bzwmasterclassveiligheid.nl

www.deltalinqs.nl 

www.npal.nl

www.oram.nl

www.vno-ncwmidden.nl

 

Algemeen:

www.veiligheidvoorop.nu

www.brzoplus.nl

www.vnci.nl