Lid worden

Doelgroep

De doelgroep voor de Masterclass Veiligheid Zuid-Oost (MVZO) zijn alle BRZO bedrijven in Zuid-Oost Nederland en hun contractors.

De mogelijkheid bestaat dat ook andere bedrijven uit de procesindustrie Zuid-Oost zich aansluiten.

De beslissing over lidmaatschap is aan het MVZO bestuur.

 

Voorwaarden voor deelname

Deelname aan de Masterclass Veiligheid Zuid-Oost (MVZO) is niet vrijblijvend, de aangesloten bedrijven verplichten zich actief deel te nemen op basis van het “brengplicht” en “haalrecht” principe.

De bijdrage van de aangesloten bedrijven zal geen vertrouwelijke informatie bevatten ten einde problemen met het mededingingsrecht te voorkomen.

De aangesloten bedrijven nemen actief deel op basis van “openheid in beslotenheid” bij de uitwisseling van leerervaringen uit incidenten en van bewezen werkprocessen op het gebied van veiligheid. Hieraan zijn geen juridische consequenties van welke aard dan ook verbonden.

Informatie over incidenten kan desgewenst anoniem worden besproken.

 

Kosten / lidmaatschapsbijdrage

De kosten voor de Masterclass Veiligheid Zuid-Oost (MVZO) en de te organiseren workshops dienen te worden gedekt door een jaarlijkse bijdrage van de MVZO leden.

De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door het MVZO bestuur op basis van de jaarbegroting en bedroeg voor 2020 €1.250/jaar/bedrijf excl. BTW.

Een eventuele bijdrage voor deelname aan een workshop zal per workshop door het bestuur worden vastgesteld en is afhankelijk van de te maken kosten.