Oprichting

Masterclass Veiligheid Zuidoost (MVZO) is in 2009 door de LWV opgericht op initiatief van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Een aantal toonaangevende Limburgse voornamelijk BRZO bedrijven hebben in dat jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten over veilig werken en incidentenonderzoek. Primaire insteek daarbij: in alle openheid veiligheidsissues bespreken, oplossingsrichtingen aangeven en van elkaar leren; met andere woorden Verbinden, Vertegenwoordigen en Versterken.

Eind 2011 hebben verschillende landelijke brancheorganisaties, waaronder VNCI en VNO-NCW, het actieplan ‘Veiligheid Voorop’ aan het Ministerie Infrastructuur & Milieu aangeboden. Uitgangspunt daarbij was, dat een betere veiligheidscultuur zich niet alléén door wetgeving laat afdwingen. Het gaat om de houding en gedrag van iedereen die in het bedrijf werkzaamheden verricht: eigen personeel van BRZO bedrijven, maar ook personeel van contractors.